SYSTEM RFID

RFID (Radio-frequency identification) to nowy wymiar elektronicznych systemów antykradzieżowych. Jest to system, który umożliwia automatyczną identyfikację obiektów za pomocą fal radiowych. Składa się on z czytnika (readera) oraz anteny RFID, które rozpoznają specjalne chipy z układem scalonym umieszczonym w klipsach lub etykietach. Chip może zawierać dane (numer), które odnoszą się do określonej bazy danej użytkownika. Pozwala to w ciągu jednej sekundy odczytać przeszło tysiąc unikalnych chipów, a następnie przesłać do komputera, gdzie odbywa się ich interpretacja w zależności od potrzeb.